BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

ĐẦU TƯ : 346
                 

ODA phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế của Việt Nam / Vũ Thị Thu Hằng; // Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông. - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 8/2015. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kinh nghiệm đầu tư công tại Đan Mạch / Trần Văn Sơn; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 8/2015. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kinh nghiệm thu hút FDI trong bối cảnh phân cấp quản lý của Thái Lan, Malaysia và bài học đối với Việt Nam / Nguyễn Chiến Thắng; // Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới. - H.: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 04/2014. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút đầu tư FDI phải dựa trên lợi ích căn bản phát triển kinh tế - văn hóa và môi trường / Phạm Thị Ngọc Anh; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 07/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động từ nguồn kiều hối đến kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách / Lương Quỳnh Hoa; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 12/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thể chế quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Hữu Hải; Trịnh Thị Thủy; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 03/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút kiều hối cho đầu tư phát triển bền vững / Hoàng Anh Tuấn; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Dự án BOT - những tồn tại và kiến nghị / Đặng Văn Hải; - H.: Viện Nghiên cứu lập pháp, 02/2018. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam: kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra / Trần Nguyễn Tuyên; - H.: Học viện Ngoại giao, 03/2018. - 16tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của kiều hối từ xuất khẩu lao động đến kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 1998-2015 / Nguyễn Thùy Linh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 05/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của kiều hối từ xuất khẩu lao động đến kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 1998-2015 / Nguyễn Thùy Linh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 05/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vấn đề thẩm định tài chính đối với các dự án đầu tư / Thân Như Hà; - H.: Học viện Tài chính, 1/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách quản lý dòng vốn của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Thu; - H.: Học viện Tài chính, 2/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của đầu tư FDI và phát thải CO2 tới tăng trưởng kinh tế: bằng chứng thực nghiệm từ một số nước châu Á / Nguyễn Ngọc Đạt; Nguyễn Văn Duy; - H.: Trường đại học Ngoại thương, 2/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của các Hiệp định đầu tư song phương tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam / Nguyễn Thị Việt Hoa; Cao Thị Hồng Vinh; - H.: Trường đại học Ngoại thương, 2/2017. - 26tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa trong đầu tư / Phan Thanh Hà; Bùi Thị Lan Hương; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. - 81tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Trình bày những lí luận chung về xã hội hóa đầu tư, tình hình thực hiện xã hội hóa đầu tư và những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện xã hội hóa đầu tư, kiến nghị và giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2003 - 2010 / Phạm Đắc Duyên; Nguyễn Sơn Trà;Nguyễn Quốc Dũng;Phạm Tố Mai; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 182tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Tổng quan về xúc tiên đầu tư trực tiếp nước ngoài và đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình thu hút vốn FDI và công tác xúc tiến đầu tư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 1998 - 2001. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2003 -2010

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Huy động các nguồn vốn đầu tư và xã hội hoa đầu tư cho các công trình giao thông vận tải đến năm 2010 / Hà Xuân Từ; Nguyễn Thị Thu Minh; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. - 92tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Nghiên cứu hiện trạng hệ thông kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam và nhu cầu đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đến năm 2010 đề đáp ứng được mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com