BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH : 24
                 

Rủi ro hệ thống và giám sát rủi ro trong giai đoạn hiện nay / Phan Hữu Nghị; - H.: Học viện Tài chính, 5/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Automotive excise taxation: what reforms are needed to best utilise the ASEAN Economic Community? = Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô: Những gì là cải cách cần thiết được sử dụng tốt nhất cho cộng đồng kinh tế ASEAN? / Rob Preece; 2015. - 22tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của nhà nước trong nâng cao kiến thức tài chính: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý với Việt Nam / Lý Hoàng Anh; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 4tr - 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa: những vấn đề phối hợp cần đặt ra / Nguyễn Thị Kim Thanh; // Tạp chí Phát triển kinh tế. - Thành phố Hồ Chí Minh:Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 01/2013. - 6tr - Tập 267.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau gần 8 năm gia nhập WTO - những thách thức và một số khuyến nghị / Nguyễn Thị Kim Oanh; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 02/2014. - 7tr - 217.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vốn xã hội ở châu Âu - nhìn nhận thực tiễn châu Âu qua các lý thuyết / Trần Thị Phương Hoa; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 01/2014. - 12tr - 160.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên / Nguyễn Thị Kim Liên; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 03/2014. - 4tr - 218.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những vấn đề của khủng hoảng tài chính và một số khuyến nghị / Nguyễn Thị Hồng Hải; Trần Việt Dũng; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 08/2013. - 5tr - 211.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tái cấu trúc nền kinh tế và những vấn đề đặt ra đối với việc đổi mới chính sách tài khóa ở Việt Nam / Đinh THị Hải Yến; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2013. - 4tr - 208.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quản lý tài chính công hướng đến chất lượng và hiệu quả công việc / Nguyễn Ngọc Thao; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2014. - 3tr - 219.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân tích giới hạn và phương thức xử lý bội chi ngân sách nhà nước / Nguyễn Ngọc Thao; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 01/2014. - 6tr - 216.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ của chính phủ đối với một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô chủ yếu của năm 2014 / Lương Văn Khôi; Trung tâm Thông tin và dự báo KT-XH quốc gia; - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 3/2014. - 9tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Rủi ro nợ và quản trị rủi ro nợ công: khảo sát từ lý luận đến thực tiễn / Phạm Quý Long; Nguyễn Thị Phi Nga; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 08/2014. - 9tr - 435.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá một số vấn đề chính sách tỷ giá giai đoạn hiện nay / Tô Trung Thành; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 11/2014. - 12tr - 438.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp phát triển tài chính xanh ở Việt Nam / Ngô Tuấn Nghĩa; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 10/2015. - 9tr - 425.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành chính sách tiền tệ tại Anh và châu Âu: một số bài học cho Việt Nam / Ngô Vi Trọng; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 07/2014. - 13tr - 434.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ của Việt Nam: những thách thức và yêu cầu đổi mới / Tô Ánh Dương; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 06/2014. - 9tr - 433.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam - nhìn từ Luật Ngân hàng Nhà nước đến các khuyến nghị của Đảng giai đoạn 2011-2013 / Nguyễn Thị Hoài Lê; Trần Thị Xuân Anh; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 05/2014. - 8tr - 432.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phá giá đồng Việt Nam: bao nhiêu là đủ? / Nguyễn Đức Độ; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 09/2014. - 8tr - 436.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá sự biến động của lạm phát và ngụ ý trong điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam / Đỗ Thị Phi Hoài; Đỗ Khắc Hưởng; // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - H.:Bộ Công thương, 04/2014. - 6tr - 431.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tài chính
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com