BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

BẢO HIỂM : 112
                 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền / Vũ Văn Long; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2/2021. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển Bancassurance tại Việt Nam - Một số giải pháp / Phạm Xuân Hòe; Lê Phú Lộc; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 5/2020. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi để thực hiện tốt hơn vai trò bảo vệ người gửi tiền và hỗ trợ cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng / Đào Minh Tú; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 8/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo hiểm xã hội tự nguyện và yêu cầu mở rộng đối tượng tham gia / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 03/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tự do hóa dịch vụ bảo hiểm trong bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN / Nguyễn Thị Thủy; - H.: Viện Nghiên cứu lập pháp, 02/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoàn thiện quy định về thu, chi bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay / Trương Thị Thu Hiền; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 01/2018. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân / Nguyễn Huy Quang; Hà Văn Thúy; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 02/2018. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm đẩy mạnh hoạt động môi giới bảo hiểm ở Việt Nam / Hoàng Mạnh Cừ; Hoàng Ngọc Thảo Uyên; - H.: Học viện Tài chính, 5/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách quản lý rủi ro trong bảo hiểm nông nghiệp ở Tây Ban Nha / Đặng Minh Đức; Lê Vân Nga; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2016. - 9tr. - Tập 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo hiểm tiền gửi: kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam / Hồ Thanh Xuân; Nguyễn Thị Liên Hương ;Kiều Hải Yến; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 12tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Asystematic review of factors that affect uptake of community-based health insurance in low-income and middle-income countries = Xem xet một cách có hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng bảo hiểm y tế dựa vào cộng đồng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình / Esther F. Adebayo,; Olalekan A. Uthman,; Charles S. Wiysonge,; Erin A. Stern,; Kim T. Lamont; BioMed Central, 2015. - 13 tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Agricultural insurance market development: The role of Vietnam government = Phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp: vai trò Nhà nước Việt Nam / Ha Thi Thieu Dao; Lai Van Tai; // International Journal of Economics Commerce and Management,.Licensed under Creative Common, 2014. - 12 tr - 2348 038. - volume 2, number 9..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo hiểm thất nghiệp, những vướng mắc cần tháo gỡ / Nguyễn Thu Hạnh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr - 24.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bảo hiểm triển vọng năm 2014 / Nguyễn Minh Phương; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6/2014. - 3tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Từ phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Hàn Quốc và Australia / Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Tiến Dũng; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11/2013. - 2tr - 21.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân tích tác động của bảo hiểm thất nghiệp trong đời sống xã hội ở Trung Quốc / Nguyễn Mai Phương; // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 10/2013. - 14tr - 10.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách bảo hiểm y tế: Kết quả đạt được và một số kiến nghị / Ngô Ánh Nguyệt; // Tạp chí kinh tế và dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 02/2013. - 3tr - 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo hiểm ngân hàng - tiềm năng phát triển ở thị trường Việt Nam / Nguyễn Đức Hải; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 7/2014. - 5tr - 103.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bảo hiểm: Phát triển ổn định, tăng trưởng khả quan / Trịnh Thanh Hoan; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chứng từ bảo hiểm trong giao dịch LC / Nguyễn Hữu Đức; // Tạp chí Ngân hàng. - H.:Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 03/2014. - 6tr - 05.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bảo hiểm
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com