BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

BẤT ĐỘNG SẢN : 59
                 

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên thị trường bất động sản Hà Nội / Vương Minh Phương; - H.: Học viện Tài chính, 1/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp / Phạm Thanh Bình; - H.: Học viện Tài chính, 5/2017. - 2tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Huy động nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay / Nguyễn Hồ Phi Hà; - H.: Học viện Tài chính, 10/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khai thác nguồn thu từ bất động sản (đất đai) cho ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội / Lê Văn Bính; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2016. - 12tr. - Tập 1 (452).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ và cơ chế truyền dẫn đối với thị trường bất động sản Việt Nam / Phạm Hữu Hồng Thái; Hồ Thị Lam; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 7/2016. - 11tr. - Tập 7 (458).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản: giải pháp liên kết chuỗi lợi ích giữa các chủ thể / Hồ Thị Thùy Linh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6/2014. - 3tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2013 và dự báo 2014 / Trần Kim Chung; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1/2014. - 3tr - 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Triển vọng hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản / Nguyễn Thị Hải Yến; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9/2014. - 3tr - 18.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng lý thuyết vị thế - chất lượng để định giá bất động sản / Bùi Phương Minh; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10/2013. - 5tr - 20.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản Việt Nam: nhìn lại 10 năm để định hướng tương lai / Trần Kim Chung; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2/2015. - 4tr - 4.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản: kỳ vọng năm 2015 / Đặng Đức Thành; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2/2015. - 3tr - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản 2014 đã vượt đáy và triển vọng 2015 / Đặng Hùng Võ; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1/2015. - 5tr - 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp để giải cứu thị trường bất động sản / Nguyễn Duy Lộ; // Ngân hàng. - H.:Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2013. - 3tr - 13.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường bất động sản năm 2013: Một số nhận định và dự báo / Đặng Đức Thanh; // Tạp chí kinh tế và dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 01/2013. - 3tr - 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Restructurer les marches canadiens du logement = Tái cơ cấu thị trường nhà ở tại Canađa / Calista Cheung; // Tài liệu làm việc về phát triển kinh tế của OECD. - Paris:OECD, 2014. - 53tr - s? 1145.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản / Nguyễn Ngọc Minh Khương; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 6/2015. - 4tr - 114.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Urban house Prices: A tale of 48 cities = Giá nhà đô thị: Câu chuyện từ 48 thành phố / Konstantin A.Kholodilin; Dirk Ulbricht; // Economics: the open-access, open-accessment E-journal. - Xu?t b?n l?n th? 1. - [s.l]:Economics-ejournal, 2015. - 44tr - 1864-6042. - vol.9 2015-28.

Bộ sưu tập số:
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hình thành hoạt động minh bạch thị trường bất động sản Việt Nam / Hoàng Sỹ Động; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 3/2014. - 5tr - 99.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoạt động mua bán và sát nhập trên thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Diệu Chi; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 4/2015. - 6tr - 112.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hoàn thiện quy trình đinh giá nhà ở thương mại xây dựng mới tại các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng và kinh doanh nhà ở / Lục Mạnh Hiển; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 3/2015. - 8tr - 111.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Bất động sản
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com