BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI : 16
                 

Đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam / Đặng Hoàng Thanh Nga; . - H.: Nxb Chính trị Quốc Gia Sự Thật, 2011. - 178tr..

Tóm tắt: Tình trạng thu hút dầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ ở Việt Nam thời gian qua. Những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ …

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hiệu quả thu hút FDI trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ / Dương Xuân Thao; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 6/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút FDI trên điạ bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian gần đây / Dương Xuân Thao; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 5/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Tĩnh theo hướng phát triển bền vững / Trần Thu Thủy; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 4/2017. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang một số nước trong cộng đồng ASEAN: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Trịnh Quang Hưng; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 5/2017. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nga tại Việt Nam / Phạm Phú Minh; Hoàng Văn Cương;Văn Thiên Hòa; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 2/1017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam / Phạm Bích Ngọc; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2017. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh: Thành công và điểm nhấn / Phạm Thị Minh Lý; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giải pháp phát triển hình thức đầu tư mua lại và sáp nhập M&A nhằm tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam / Ngô Công Thành; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. - 116tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về FDI. thực trạng đầu tư theo hình thức mua lại và sáp nhập qua các dự án FDI và các giải pháp định hướng phát triển hình thức M&A thông qua hoạt động FDI ở Việt Nam

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Foreign Direct Investment and Income Inequality in Southeast Asia: A Panel Unit Root and Panel Cointegration Analysis, 1990-2013 = Đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự bất bình đẳng về thu nhập ở khu vực Đông Nam Á: Một báo cáo phân tích nguyên nhân theo đơn nhất và hợp nhất giai đoạn 1990-2013 / Miguel Ramirez; // Working Paper 15. - Hartford (USA):Department of Economics Trinity CollegeHartford, 2015. - 27tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The determinants of Asean countries attractiveness to foreign direct investment in real estate = Các yếu tố quyết định sức hấp dẫn của các nước Asean để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản : 21ST Annual Pacific-Rim Real Estate Society Conference Kuala Lumpur, Malaysia / Nurul Afiqah Ahmad; Janice Lee Yim Mei; Abdul Hamid Mar Iman; - Kuala Lumpur (Malaysia):UniversitiTeknologi Malaysia, 1/2015. - 17tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chapter 4: Experiences of Vietnam in FDI Promotion: Some Lessons for Myanmar = Chương 4: Kinh nghiệm xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam: một số bài học cho Mianma / Thanh Tri Vo; Duong Anh Nguyen; // BRC Research Report. - Bangkok (Thailand):Bangkok Research Center, 2013. - 43 tr - In Economic Reforms in Myanmar: Pathways and Prospects. - No.10.

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Econometric evaluation on the impact of foreign direct investment on the economic growth of Nigeria = Đánh giá kinh tế lượng tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của Nigeria / Uche Ugwuanyi; // Research Journal of Finance and Accounting. - Hoa Kỳ:IISTE, 2012. - 8tr - 2222-2847. - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The accounting perspective of foreign direct investment on economic growth in Nigeria: An empirical analysis (1986-2011) = Triển vọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế ở Nigeria: Một phân tích thực nghiệm (1986-2011) / Chris O. Udoka; Arzizeh Tiesieh Tapang; Anyingang. Roland; // Research Journal of Finance and Accounting. - Hoa Kỳ:IISTE, 2012. - 14tr - 2222-2847. - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Is Foreign Direct Investment to China Crowding Out the Foreign Direct Investment to other Countries? = Liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vàoTrung Quốc sẽ làm giảm lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia khác? / Laura Resmini; Iulia Siedschlag; // China Economic Review. - China:6/2013. - 38tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Do domestic macroeconomic variables matter for foregin direct investment inflow in Nigeria? = Liệu những biến động kinh tế vĩ mô trong nước có ảnh hưởng tới dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nigeria? / Harrison Oluchukwu Okafor; // Research Journal of Finance and Accounting. - Hoa Kỳ:IISTE, 2012. - 14tr - 2222-2847. - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com