BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHỨNG KHOÁN : 432
                 

Quản lý, giám sát thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương quan so sánh với một số nước trên thế giới / Trần Minh Tuấn; Bùi Thanh; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2015. - 12tr. - Tập 441.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cấu trúc và lợi nhuận bất thường tích lũy trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Võ Xuân Vinh; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 7/2016. - 9tr. - Tập 7 (458).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân tích biệt số trong dự báo khó khăn tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Vũ Thị Loan; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2016. - 8tr. - Tập 2 (453).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác động của công bố thông tin chi trả cổ tức đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Trần Thị Xuân Anh; Phạm Tiến Mạnh; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 8/2016. - 8tr. - Tập 8 (459).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mức độ công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp ngành logistics niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Văn Thị Thái Thu; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 6/2015. - 11tr. - Tập 445.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác định tủ suất sinh lợi các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Phạm Hữu Hồng Thái; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 5/2015. - 9tr. - Tập 444.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khơi thông nguồn vốn trên thị trường chứng khoán cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn Thanh Phương; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 5/2015. - 10tr. - Tập 444.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mô hình năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán ở Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng; Nguyễn Duy Thanh; Vụ Quản lý ngoại hối; // Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2015. - 6tr. - Tập 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chất lượng báo cáo của các công ty trên thị trường UpCom / Nguyễn Thị Bích Thủy; Trần Thị Lưu Tâm; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11/2014. - 3tr - 21.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đánh giá và dự báo nguy cơ phá sản của các công ty bất động sản niêm yết trên HOSE / Nguyễn Thị Nga; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8/2014. - 3tr - 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vấn đề thông tin bất cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Văn Nông; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8/2014. - 3tr - 15.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nhìn lại hai năm thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán / Nguyễn Thị Phương Nhung; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6/2014. - 3tr - 11.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ước lượng hệ số Fama - French cho các cổ phiếu: tiếp cận từ hồi quy phân vị / Trần Trọng Nguyên; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9/2014. - 3tr - 17.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán / Phạm Ngọc Quang; Nguyễn Tiến Thành; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6/2014. - 3tr - 11.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

AReview of the Establishment ofthe Stock Market in Vietnam–In = Đánh giá việc thiết lập thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối liên hệ với các nền kinh tế mới nổi khác. / Hai Nguyen; Gráinne Oates; Mary Dunkley; // International Journal of Economics and Finance. - Canada:Canadian Center of Science and Education, 2014. - 9tr - 1916-971X; E-ISSN 1916-9728. - Vol. 6, No. 10.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển thị trường chứng khoán: thực trạng và giải pháp / Đặng Thị Minh Nguyệt; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5/2014. - 3tr - 10.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết / Phạm Thị Bích Vân; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr - 23.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Giao dịch margin của công ty chứng khoán: con dao hai lưỡi / Lê Đức Tố; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6/2014. - 3tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đã đến lúc cần có thị trường chứng khoán phái sinh? / Lương Hoàng; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr - 24.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mạnh tay với vi phạm trên thị trường chứng khoán / Nguyễn Hải Sơn; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10/2013. - 3tr - 20.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com