BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CÔNG NGHIỆP : 226
                 

The global diamond industry: Economics and development volume II = Ngành công nghiệp kim cương toàn cầu: Kinh tế và Phát triển Tập II / Roman Grynberg, Letsema Mbayi; . - New York:PALGRAVE MACMILLAN, 2015. - 304tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một bộ sưu tập các bài báo bao gồm các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp kim cương bao gồm kinh tế, luật, lịch sử, xã hội học và phát triển. Khám phá các mô hình chuyển dịch của ngành công nghiệp kim cương và các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của miền nam châu Phi.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The global diamond industry: Economics and development volume I = Ngành công nghiệp kim cương toàn cầu: Kinh tế và Phát triển Tập I / Roman Grynberg, Letsema Mbayi; . - New York:PALGRAVE MACMILLAN, 2015. - 274tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một bộ sưu tập các bài báo bao gồm các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp kim cương bao gồm kinh tế, luật, lịch sử, xã hội học và phát triển. Ngành công nghiệp kim cương là một ngành công nghiệpđược giấu kín từ lâu và mỗi chương, thậm chí mỗi giai thoại được nghiên cứu kỹ càng giúp bạn đọc hiểu về mặt hàng này và đôi khi là những hoạt động bí ẩn của ngành. Tập đầu tiên trình bày tài liệu giải quyết các vấn đề rộng lớn xung quanh cấu trúc của ngành công nghiệp cũng như nhu cầu và giá cả của kim cương

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của nhà nước trong phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ / Lương Quỳnh Hoa; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 5/2015. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sự hình thành và phát triển chính sách công nghiệp ở cộng hòa Pháp / Đỗ Tá Khánh; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 5/2015. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển bền vững ngành công nghiệp điện tử đáp ứng yêu cầu hội nhập / Lương Thu Thủy; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 01/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Automotive FDI in emerging Europe: Shifting locales in the motor vehicle industry = Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành ô tô ở các nước Châu Âu mới nổi: Chuyển địa điểm trong ngành công nghiệp xe cơ giới / A. J. Jacobs; .Springer, 2017. - 360tr..

Tóm tắt: Cuốn sách xem xét sự gia tăng mạnh mẽ của các nhà máy lắp ráp ô tô tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa Trung Âu (CE) cũ của Séc, Đông Đức, Hungary, Ba Lan và Slovakia từ năm 1989 trở đi. Dựa trên nghiên cứu trường hợp của 25 nhà máy lắp ráp hiện tại và trước đây của nước ngoài, tác giả giới thiệu một trường hợp hiếm hoi trong lịch sử của các nhà máy lắp ráp nước ngoài. Cuốn sách sẽ mở rộng kiến ​​thức của các nhà hoạch định chính sách ở châu Âu liên quan đến việc theo đuổi vốn FDI của họ và sẽ được các học giả và sinh viên kinh doanh, lịch sử kinh tế, khoa học chính trị và phát triển quan tâm.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ da giày Việt Nam / Vũ Tuyên Hoàng; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 04/2018. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển cụm ngành ở Chiết Giang (Trung Quốc) và một số gợi mở đối với Việt Nam / Hoàng Thế Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 08/2017. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp / Khổng Quốc Minh; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 4/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sơn; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp / Khổng Quốc Minh; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 4/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sơn; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của ngành công nghiệp điện tử đối với phát triển kinh tế Đài Loan / Đào Thị Phương Thảo; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 12/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Công nghiệp năng lượng của Liên bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ XXI - thực trạng và chính sách / Bùi Thị Thảo; - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 5/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xây dựng bộ tiêu chí đo lường chất lượng tăng trưởng công nghiệp ở địa phương: Trường hợp của Hà Nội / Đào Văn Hùng; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 4/2017. - 7 tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 11/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Nội dung của Thông tin Chuyên đề được chia thành 3 phần chính: I. Tổng quan cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. II. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với toàn cầu. III. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới kinh tế Việt Nam.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển công nghiệp Hà Nội góp phần thúc đẩy Việt Nam trở thành trung tâm chế biến, chế tạo của thế giới / Nguyễn Thành Công; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2016. - 6tr. - Tập 3 (454).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách công nghiệp ở Cộng hòa Liên bang Đức / Đỗ Tá Khánh; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 4/2016. - 13tr. - Tập 4.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đảm bảo an ninh dầu mỏ trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam / Vũ Tiến Đạt; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 16tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển thị trường sản xuất vật liệu công nghiệp, vật liệu mới: bước đột phá góp phần đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại / Phạm Xuân Đương; // Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, - 6tr. - Tập 109.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com