BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI : 40
                 

Một vài nhận xét về chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương / Nguyễn Vũ Tùng; - H.: Viện Nghiên cứu châu Mỹ, 4/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo vệ độc lập dân tộc của vương quốc Campuchia từ 1933 đến nay trên lĩnh vực đối ngoại / Sok Dareth; // Nghiên cứu Đông Nam Á. - H.: Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2014. - 9tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số vấn đề về chính trị ở Campuchia sau bầu cử Quốc hội (2013) và tác động của nó đến quan hệ Campuchia Việt nam / Nguyễn Sỹ Tuấn; // Nghiên cứu Đông Nam Á.Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2014. - 11 tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sự ổn định lâu dài của quan hệ sách phong, triều cống giwuax nhà Minh và nhà Lê Sơ (TK XV đầu TK XVI) và nguyên nhân của hiện tượng này / Nguyễn Thị Kiều Trang; // Nghiên cứu Đông Nam Á. - H.: Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2014. - 8tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chiên lược triển khai "sức mạnh mềm" của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á dưới thời chính quyền Barack Obama / Phạm Quang Minh; Phạm Hoàng Tú Linh; // Nghiên cứu Đông Nam Á. - H.: Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2014. - 7tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sự điều chỉnh tư duy và hành động chiến lược đối ngoại của Trung Quốc từ năm 1949 đến nay / Trần Khánh; - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 5/2014. - 12tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đối ngoại Đảng góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển lâu dài, bền vững của đất nước / Hoàng Bình Quân; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2015. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của lễ hội trong việc giữ vững chủ quyền biển đảo của cộng đồng cư dân ven biển xứ Thanh / Mai Văn Tùng; Nguyễn Văn Thế; - H.: Viện Hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam, 2013. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đình Nguyên Hoàng Giáp Nguyễn Nhân Thiệm và chuyến đi sứ sang nhà Minh năm 1591 / Mai Phương Ngọc; - H.: Viện Hàn lâm Khoa học - xã hội Việt Nam, 2013. - 7tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong năm 2014 và trọng tâm đối ngoại năm 2015 / Phạm Bình Minh; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2/2015. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc năm 2013 / Hải Yến; - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 4/2014. - 14tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ngoại giao cộng hòa nhân dân Trung Hoa 35 năm cải cách mở cửa (1978-2013) / Lê Văn Mỹ; - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 2013. - 13tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vòng 6 đối thoại Trung - Mỹ về chiến lược và kinh tế / Nguyễn Huy Quý; - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 7/2014. - 6tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ngoại giao kinh tế - net đặc trưng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản / Trần Thọ Quang; Ngô Phương Anh; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2015. - 6tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những thành tựu đối ngoại của Quốc hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập / Trần Văn Hằng; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2015. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tư duy và quan niệm truyền thống của Trung Quốc về quan hệ đối ngoại trong lịch sử cổ trung đại / Trần Khánh; - H.:Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 3/2014. - 6tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế / Nguyễn Phú Trọng; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2012. - 9tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Quốc hội góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đối ngoại do Đại hội XI của Đảng đề ra / Trần Văn Hằng; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2012. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ngoại giao Việt Nam năm 2011: triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng / Phạm Bình Minh; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2/2012. - 5tr - 832.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính quyền Obama đối với Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh - quân sự / Nguyễn Thị Thanh Thủy; // Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế. - H.:Bộ Ngoại giao, 03/2013. - 10tr - 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách đối ngoại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com