BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ : 32
                 

Chính sách tiền tệ với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở Việt Nam / Trần Đức Trung; - H.: Học viện Tài chính, 3/2017. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ của Nhật Bản nhằm duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế và hàm ý cho Việt Nam / Trần Mạnh Tiến; - H.: Học viện Tài chính, 10/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay / Nguyễn Trọng Cơ; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2016. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng Việt Nam hội nhập quốc tế trong 4 năm gần đây và khuyến nghị cho giai đoạn tới / Nguyễn Đắc Hưng; // Nghiên cứu Kinh tế. - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2016. - 10tr. - Tập 1 (452).

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam / Nguyễn Phúc Cảnh; // Tạp chí Phát triển và hội nhập. - H.::11/2014. - 8 tr - S? 19 (29) -.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Inflation Dynamics and Monetary Policy Transmission in Vietnam and Emerging Asia = Động thái lạm phát và chuyển đổi chính sách tiền tệ ở Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á / Rina Bhattacharya; International Monetary Fund, 2013. - 22 tr - IMF Working Paper No. 13/155.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

The Role of Different Channels in Transmitting Monetary Policy into Output and Price in Vietnam = Vai trò của các kênh khác nhau trong việc chuyển giao chính sách tiền tệ vào đầu ra và giá cả tại Việt Nam / Nguyen Thi Thuy Vinh; // Journal of Economics and Development.Journal of Economics and Development, 2015. - 21tr - 1859 0020. - Vol.17, No.1,.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Exchange rate determination in Vietnam = Xác định tỷ giá hối đoái tại Việt Nam / Le Thai-Ha; // Economics Bulletin. - H.::RMIT VN, 3/2015. - 9 tr - Volume 35, Issue 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành chính sách tiền tệ 2013: kết quả 6 tháng đầu năm và một số giải pháp chủ yếu thời gian tới / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Ánh Tuyết; // Tạp chí Ngân hàng. - H.:Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 6/2013. - 4tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cạnh tranh bình đẳng trong huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam - một trong những thành công trong điều hành chính sách tiền tệ / Lê Hồng Phúc; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 11/2013. - 4tr - 21.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ khi kinh tế tăng trưởng nóng nhìn từ góc độ quy luật lưu thông tiền tệ của Marx / Đồng Văn Phường; // Tạp chí Ngân hàng. - H.:Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 8/2013. - 8tr - 16.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng vĩ mô trong công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách tiến tệ / Tô Huy Vũ; Nguyễn Phi Lân; Trần Thanh Hoa; Bùi Thị Trang Dung; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 5tr - 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành chính sách tiền tệ hai năm qua: hiệu quả tích cực từ sự phối hợp linh hoạt, đồng bộ các công cụ / Nguyễn Thị Thanh Hương; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 6 tr - 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sử dụng công cụ trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 2011 đến nay / Tô Kim Ngọc; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 11/2013. - 10tr - 21.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Diễn biến ổn định của lãi suất trong quý III tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho khu vực sản xuất trong nền kinh tế / Nguyễn Thu Trang; Nguyễn Đình Trung; // Tạp chí Ngân hàng.Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 10/2013. - 3tr - 19.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ Việt Nam dưới góc độ định lượng / Hồ Ngọc tú; // Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội. - H.:Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 5/2015. - 8tr - 113.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường tiền tệ: Những diễn biến tích cực / Minh Hiếu; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 02/2013. - 3 tr - 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thị trường vàng: Yêu cầu và giải pháp bình ổn / Hoàng Thị Thu Hiền; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 02/2013. - 3 tr - 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tỷ giá và những vấn đề đặt ra / Trần Thị Lương Bình; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 02/2013. - 4 tr - 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Regulatory change and monetary policy = Thay đổi điều hành và chính sách tiền tệ - Hoa Kỳ:IISTE, 2015. - 54tr - 978-92-9197-084-1.

Tóm tắt: Tài liệu đánh giá tác động của những sự thay đổi quan trọng tới chính sách tiền tệ.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính sách tiền tệ
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com