BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

HỢP TÁC QUỐC TẾ : 163
                 

Yếu tố chiến lược trong tham vọng biển Đông của Trung Quốc / Hà Anh Tuấn; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 20tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hội nhập quốc tế về khoa học - công nghệ của ASEAN hướng tới cộng đồng ASEAN / Bạch Tân Sinh; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2015. - 20tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam / Nguyễn Quốc Toản; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2015. - 17tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Kết nối khu vực: một nội hàm then chốt trong công cuộc đổi mới sâu rộng và hội nhập toàn diện của Việt Nam / Trương Tấn Sang; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những thách thức và vấn đề đặt ra từ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong gần 30 năm qua / Hà Mỹ Hương; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đẩy mạnh đối ngoại đa phương phục vụ hội nhập quốc tế / Đặng Đình Quý; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Các cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh đa phương và sự tham gia của Việt Nam / Hoàng Đình Nhàn; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 22tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cộng đồng kinh tế ASEAN - cơ hội và thách thức với Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Vân; // Quản lý nhà nước. - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 5/2015. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ kinh tế Pháp - Việt Nam giữa thế kỷ XVIII / Nguyễn Mạnh Dũng; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 4/2015. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mỹ và Trung Quốc "xoay trục" tạo thế chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương / Trần Nam Chuân; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 5/2015. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vấn đề và giải pháp phát huy nhân tố nội sinh để hội nhập kinh tế quốc tế thành công / Ngô Văn Cương; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 7/2015. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hợp tác xuyên biên giới: khái niệm và các tiêu chí phân loại / Nguyễn Thanh Lan; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 3/2015. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Á- Thái Bình Dương trước những điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc / Nguyễn Thắng; Phạm Tiến; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 1/2015. - 13tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ngoại giao kinh tế - xu thế tất yếu trong quan hệ quốc tế / Trần Thọ Quang; Đào Thị Nguyệt Hằng; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 2/2015. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu Việt Nam học ở Nga hiện nay: những vấn đề và nhiệm vụ / Evghenhi Kobelev; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 3/2015. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách an ninh và đối ngoại chung của Liên minh châu Âu và một số gợi ý cho xây dựng cộng đồng an ninh - chính trị ASEAN / Đặng Minh Đức; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 6/2015. - 13tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân tích về quan hệ bất đối xứng qua so sánh trường hợp quan hệ Đức - Séc và quan hệ Trung - Việt / Nguyễn Thùy Chi; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 4/2015. - 15tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số điều chỉnh chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu trong bối cảnh mới / Đặng Minh Đức; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 7/2015. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hội nhập quốc tế và mở rộng đối ngoại quốc phòng- an ninh bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới / Phương Minh Hòa; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 3/2015. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chiến lược ngoại giao công chúng của Liên bang Nga những năm đầu thế kỉ XXI / Nguyễn Thị Quế; Phạm Minh Sơn; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 5/2015. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Hợp tác quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com