BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

AN NINH QUỐC PHÒNG : 56
                 

Công tác đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chiến lược của đất nước và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định / Phạm Bình Minh; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc / Nguyễn Hồng Quản; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. - H.: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 4-2020. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" và thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của các thế lực thù địch / Nguyễn Bá Dương; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ chính trị, an ninh Trung - Nga từ năm 2014 tới nay và một số tác động đến Việt Nam / Nguyễn Hồng Quân; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 9/2017. - 17tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan điểm của Nhật Bản về Biển Đông và những tác động đối với Trung Quốc / Nguyễn Thanh Minh; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 9/2017. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đàm phán COC: một số câu hỏi ban đầu / Nguyễn Đăng Thắng; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 9/2017. - 26tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bồi thường chiến tranh trong quan hệ quốc tế đương đại và việc giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam / Nguyễn Hồng Quang; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 9/2017. - 16tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những thay đổi trong chiến lược "xoay trục châu Á - Thái Bình Dương" của Mỹ trong thời gian tới và cách ứng phó của Việt Nam / Đinh Công Tuấn; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 3/2017. - 22tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nhìn lại nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế trong luật pháp quốc tế và vấn đề biển đông giữa Việt Nam và Trung Quốc / Trần Hữu Duy Minh; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 3/2017. - 16tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những nhân tố cơ bản chi phối sự tác động của quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến quốc phòng Việt Nam / Nguyễn Trọng Xuân; Bùi Đức Anh; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 3/2017. - 18tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách của Nhật Bản đối với Biển Đông: tác động và triển vọng hợp tác cho Việt Nam / Nguyễn Thái Giang; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 12/2017. - 21tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Từ biển đông tới quản lý xung đột của ASEAN / Hoàng Khắc Nam; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Trung Đông - Bắc Phi sau mùa xuân ARAB và một số vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh Việt Nam / Nguyễn Hồng Quân; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 4/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN: Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột tại Biển Đông / Võ Xuân Vinh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 8/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách hiện đại hóa lực lượng hải quân của một số nước Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Thanh Minh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hợp tác quốc phòng của Việt Nam với một số nước trên thế giới: thực trạng và triển vọng / Hoàng Đình Nhàn; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 22tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tranh chấp trên biển Đông: thực trạng và triển vọng / G.M. Lokshin; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 12/2015. - 26tr. - Tập 4.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác định "vùng biển tranh chấp": cơ sở cho việc hợp tác khai thác chung tại Biển Đông / Nguyễn Đăng Thắng; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2016. - 26tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bàn về "cương lĩnh chiến lược an ninh quốc gia" của Trung Quốc / Chu Công Huy; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2016. - 17tr. - Tập 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý trên biển Đông: đấu tranh của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng quốc tế / Lê Quý Quỳnh; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2015. - 28tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com