BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ : 133
                 

Mục tiêu chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia của Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay / Hoàng Minh Lợi; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. - H.: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 5-2020. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cách thức lựa chọn tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững ở Trung Quốc / Hoàng Thế anh; Nguyễn Thị Thanh Hương; // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. - H.: Viên Nghiên cứu Trung Quốc, 2020. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ trong bối cảnh Covid-19 ở một số nước phát triển và Việt Nam / Bùi Duy Hưng; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 8/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kiểm soát dịch Covid-19 / Nguyễn Trọng Tài; Nguyễn Thị Huyền Trang; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 1/2021. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Lựa chọn tài trợ cho chính sách tài khóa trong bối cảnh Covid-19 / Trần Hùng Sơn; Trần Thanh Thúy Ngọc; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 8/2020. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tín dụng hướng đến mục tiêu tài chính toàn diện / Nguyễn Tuấn Anh; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2/2021. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Covid-19 và dư địa của chính sách tiền tệ / Nguyễn Trọng Cơ; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2020. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Lựa chọn ngành sản phẩm kích cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng tối ưu / Nguyễn Tú Anh; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2/2021. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nhìn lại các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số khuyến nghị / Lại Thị Thanh Loan; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2020. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sử dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 - Một vài quan sát từ Hoa Kỳ và các quốc gia / Hoàng Thị Lan Hương; Đào Anh Tuấn; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 5/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tiền tệ trong phục hồi và tăng trưởng kinh tế hậu đại dịch Covid-19 / Nguyễn Minh Cường; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2/2021. - 2tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bức tranh kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam: Dấu ấn giai đoạn 2016-2020 và triển vọng, dự báo, định hướng giai đoạn 2021-2025 / Phạm Thanh Hà; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2/2021. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ kinh tế hợp tác phát triển / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 1/2021. - 6tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương các nước và Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 - Một số khuyến nghị / Vũ Mai Chi; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 2020. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mục tiêu và động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Minh Phong; Nguyễn Trần Minh Trí; // Tạp chí Ngân hàng. - H.: Ngân hàng nhà nước, 7/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bàn về tư duy chiến lược: lý thuyết, thực tiễn và trường hợp Việt Nam / Lê Đình Tĩnh; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 12/2017. - 29tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay ở nước ta / Lê Thị Yến Oanh; - H.: Học viện Tài chính, 6/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam qua các văn kiên Đảng thời kỳ đổi mới / Dương Quốc Quân; - H.: Học viện Tài chính, 6/2017. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những rào cản và giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta trong thời kỳ hội nhập / Ngô Thị Hương Thảo; - H.: Học viện Tài chính, 6/2017. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Rethinking economic policy for social justice: The radical potential of human rights = Xem xét lại chính sách kinh tế cho công bằng xã hội: Tiềm năng cơ bản của quyền con người / Radhika Balakrishnan; James Heintz;Diane Elson; .Roudedge, 2016. - 170tr..

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm một loạt các vấn đề bao gồm bất bình đẳng, chính sách tài chính và tiền tệ, hỗ trợ phát triển quốc tế, thị trường tài chính, toàn cầu hóa và bất ổn kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính sách kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com