BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN : 97
                 

Sáng kiến xây dựng xã hội 5.0 của Nhật Bản / Trần Thị Nhung; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. - H.: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, 5-2020. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Sự phát triển của Fintech tại Trung Quốc, Hồng Công và Ấn Độ - Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam / Nguyễn Thị Hoài Lê; Ngô Thị Hằng; // Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc. - H.: Viên Nghiên cứu Trung Quốc, 2020. - 19tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Về chính quyền điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Hoà; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những ứng dụng của thị giác máy tính trong đời sống con người / Lê Cẩm Tú; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 10/2020. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh mạng từ Internet of Things / Diệu Ngân; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 12/2020. - 4tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Công nghệ số trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng / Nguyễn Nhi Quang; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 12/2020. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Trình duyệt bảo mật dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 / Trần Quốc Việt; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 10/2020. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Savis signing box - Giải pháp ký số all-in-one đầu tiên tại Việt Nam / Ngọc Lý; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 10/2020. - 2tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tác dụng của Deep packet inspection trong bảo mật mạng / Phạm Quốc Hưng; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 10/2020. - 2tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hiệu quả của điện toán sương mù trong lĩnh vực Fintech / Bùi Thị Trà Ly; // Chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số. - H.: Ngân hàng nhà nước, 10/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

The internet trap: How the digital economy builds monopolies and undermines democracy = Bẫy Internet: Cách nền kinh tế kỹ thuật số xây dựng độc quyền và phá hoại nền dân chủ / Matthew Hindman; . - United States:Princeton University Press, 2018. - 256tr..

Tóm tắt: Bạn có thể nghĩ rằng bạn hiểu internet, nhưng rất có thể là không. Bẫy Internet là cuốn sách duy nhất giải thích tại sao các công ty truyền thông đang chết vì thiếu lưu lượng truy cập web, điều này có ý nghĩa gì đối với chính trị và công chúng ― và những gì các công ty có thể làm để chống lại. Cuốn sách làm sáng tỏ sự trỗi dậy đáng kinh ngạc của những gã khổng lồ kỹ thuật số ...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Does america need more innovators? = Mỹ có cần thêm nhà sáng tạo? / Matthew Wisnioski; Eric S Hintz; . - London:The MIT Press, 2019. - 399tr..

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan về đào tạo nhà đổi mới, khám phá lịch sử, động lực và triết lý của các chương trình trong công nghiệp tư nhân, trường đại học và chính phủ; cung cấp tài liệu sơ lược về các nghiên cứu đổi mới quan trọng, với các bài tiểu luận lịch sử hóa, bối cảnh hóa và đặt vấn đề về động lực tạo ra các nhà đổi mới; và xem xét các sáng kiến ​​tìm cách cải cách và định hình lại ý nghĩa của việc trở thành một nhà đổi mới.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Digital authorship: Publishing in the attention economy = Quyền tác giả kỹ thuật số: Xuất bản trong nền kinh tế chú ý / Skains, R. Lyle; . - Cambridge:Cambridge University Press, 2019. - 123tr..

Tóm tắt: Cuốn sách xem xét quyền tác giả đương đại thông qua ba vai trò tác giả chính: nhà xuất bản độc lập, tác giả kết hợp và nhà văn tiểu thuyết. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số và mạng của thế kỷ XXI cho phép các nhà văn phá vỡ cấu trúc đã thiết lập của xuất bản bản quyền, và phân phối tác phẩm của họ trực tiếp - và thường là cộng tác với - độc giả của họ.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động đối với thế giới và Việt Nam / Trần Nguyễn Tuyên; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Bộ Ngoại giao, 12/2017. - 18tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Emerging champions in the digital economy: New theories and cases on evolving technologies and business models = Những nhà vô địch mới nổi trong nền kinh tế kỹ thuật số: Những lý thuyết và trường hợp mới về phát triển công nghệ và mô hình kinh doanh / Xiaoming Zhu; .Springer, 2019. - 337tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này trình bày một danh sách các công ty mới nổi và thành lập có niềm tin mãnh liệt vào nền kinh tế kỹ thuật số và xây dựng các cải tiến kỹ thuật số độc đáo của họ. Đây có thể coi là tài liệu tham khảo tốt để giải quyết các thách thức và nắm bắt các cơ hội trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Blockchain, fintech, and Islamic finance. Building the future in the new Islamic digital economy = Blockchain, Fintech và tài chính Hồi giáo: Xây dựng tương lai trong nền kinh tế kỹ thuật số Hồi giáo mới / Hazik Mohamed; Hassnian Ali; .Walter de Gruyter Inc, 2019. - 237tr..

Tóm tắt: Cuốn sách thảo luận về sự đổi mới quan trọng, phát triển cấu trúc và thể chế cho các công nghệ tài chính (fintech) trong tài chính Hồi giáo. Các tác giả giải thích các khái niệm trong công nghệ fintech và blockchain và tiếp tục với các ứng dụng, thách thức và bản chất phát triển của họ. Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về công nghệ sẽ cho phép và tăng cường các hành vi Hồi giáo được quy định thực tế trong các giao dịch kinh tế hiện đại...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Predictive data mining models = Mô hình khai thác dữ liệu dự đoán / David L. Olson; Desheng Wu; .Springer, 2017. - 105tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp dự đoán được thể hiện bằng mô hình phần mềm nguồn mở với Rattle (R ') và WEKA. Quản lý tri thức liên quan đến việc áp dụng kiến ​​thức của con người (nhận thức luận) với những tiến bộ công nghệ của xã hội hiện tại của chúng ta (hệ thống máy tính) và dữ liệu lớn, cả về thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Big data management = Quản lý dữ liệu lớn / García Márquez; Fausto Pedro; .Springer, 2017. - 274tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào các nguyên tắc phân tích của thực tiễn kinh doanh và dữ liệu lớn. Cụ thể, nó cung cấp một giao diện giữa các ngành chính của kỹ thuật / công nghệ và các khía cạnh tổ chức và hành chính của quản lý, phục vụ như là một bổ sung cho sách trong các ngành khác như kinh tế, tài chính, tiếp thị và phân tích rủi ro. Những người đóng góp trình bày các lĩnh vực chuyên môn của họ, cùng với các nghiên cứu trường hợp thiết yếu minh họa cho việc áp dụng thành công các lý thuyết quản lý kỹ thuật trong các ví dụ thực tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Digital startups in transition economies: Challenges for management, entrepreneurship and education = Khởi nghiệp kỹ thuật số trong các nền kinh tế chuyển đổi: Những thách thức đối với quản lý, khởi nghiệp và giáo dục / Agnieszka Skala; .PALGRAVE MACMILLAN, 2019. - 176tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cách tiếp cận khoa học đối với khái niệm khởi nghiệp, là biểu hiện của cuộc cách mạng kỹ thuật số và nền kinh tế theo hướng đổi mới. Tập trung vào các doanh nghiệp kỹ thuật số, tác giả trình bày nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trong 4 năm với sự hợp tác của Quỹ Ba Lan. Hướng dẫn cho những người nghiên cứu khởi nghiệp và đổi mới, cũng như doanh nhân, tổ chức công cộng, nhà tăng tốc khởi nghiệp và trung tâm chuyển giao công nghệ.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Descriptive data mining = Khai thác dữ liệu mô tả / David L. Olson; .Springer, 2017. - 120tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp khai thác dữ liệu được thể hiện bằng phần mềm. Quản lý tri thức liên quan đến việc áp dụng kiến ​​thức của con người (nhận thức luận) với những tiến bộ công nghệ của xã hội hiện tại của chúng ta (hệ thống máy tính) và dữ liệu lớn, cả về thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Minh họa các khái niệm với dữ liệu điển hình. Phần mềm nguồn mở sẵn có.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com