BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

CHÍNH TRỊ : 418
                 

Liberty, equality, and humbug: Orwell’s political ideals = Tự do, bình đẳng và Humbug: Các lý tưởng chính trị của Orwell / David Dwan; . - New York:Oxford University, 2018. - 289tr..

Tóm tắt: Lần lượt xem xét năm khái niệm chính: tự do, bình đẳng, đoàn kết, chân lý và hạnh phúc — cuốn sách cho thấy cách Orwell giải quyết những quan điểm bất ổn về mỗi khái niệm.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc và đối sách của ASEAN / Nguyễn Hồng Quân; // Nghiên cứu Quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2015. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khủng hoảng nhập cư trên biển địa trung hải: thách thức đối với liên minh châu Âu hiện nay / Ninh Xuân Thao; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 6/2015. - 12tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ đối tác chiến lược - từ lý thuyết đến thực tiễn / Trần Thọ Quang; // Nghiên cứu châu Âu. - H.: Viện Nghiên cứu châu Âu, 7/2015. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một vài nét cơ bản về cục diện chính trị quốc tế năm 2013 / Nghiêm Tuấn Hùng; // Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới. - H.: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 03/2014. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phản ứng của khu vực Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI / Nghiêm Tuấn Hùng; // Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới. - H.: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 04/2014. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xu hướng tái cân bằng chiến lược về quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á từ cuối thập niên đầu thế kỷ XXI / Trần Khánh; // Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới. - H.: Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 03/2014. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Social democracy and the crisis of equality: Australian social democracy in a changing world = Dân chủ xã hội và khủng hoảng bình đẳng: Dân chủ xã hội Úc trong một thế giới đang thay đổi / Carol Johnson; .Springer, 2019. - 233tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này phân tích các nỗ lực của các đảng dân chủ xã hội để giải quyết bất bình đẳng trong thời kỳ ngày càng thách thức. Thảo luận về những thách thức chính Dân chủ xã hội phương Tây sẽ phải đối mặt trong thế kỷ hai mươi mốt. Kết hợp các cách tiếp cận sáng tạo cao để nghiên cứu về dân chủ xã hội.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ hội và thách thức đối với xây dựng Chính phủ kiến tạo hiện nay / Đặng Thị Hà; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 02/2018. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính phủ kiến tạo trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế / Đặng Xuân Hoan; - H.: Học viện Hành chính Quốc gia, 01/2018. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở thúc đẩy mô hình Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam / Nguyễn Quỳnh Huy; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 1/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Độ sâu chiến lược biển trong văn kiện Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc / Nguyễn Nhâm; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 04/2018. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quan hệ Trung Quốc - Liên minh châu Âu: thực trạng và triển vọng / Nguyễn Thị Thúy Hằng; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 04/2018. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tình hình chính trị Trung Quốc năm 2017 và xu hướng năm 2018 / Chu Thùy Liên; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 04/2018. - 14ttr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Vai trò của Trung Quốc đối với vấn đề an ninh trong tổ chức hợp tác Thương Hải / Lê Văn Mỹ; Đỗ Minh Cao; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 10/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cạnh tranh Mỹ - Trung tại Đông Nam á giai đoạn hiện nay và tác động tới Việt Nam / Phạm Cao Cường; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 11/2017. - 16tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Một số thách thức an ninh phi truyền thống ở Đông Nam Á hiện nay / Trần Thị Hà; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 11/2017. - 8tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những đặc điểm mớ trong quan hệ Trung - Mỹ thời Donald Trump / Hoàng Huệ Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Trung Quốc, 04/2018. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

ASEAN trong chính sách an ninh - quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 1991-2017 / Văn Thành Ngọc; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 02/2018. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

ASEAN trong chính sách an ninh - quốc phòng của Ấn Độ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 1991-2017 / Văn Thành Ngọc; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 02/2018. - 11tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com