BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

AN NINH QUỐC PHÒNG : 45
                 

Nguyên tắc đồng thuận của ASEAN: Vai trò và những thách thức đối với ngăn ngừa xung đột tại Biển Đông / Võ Xuân Vinh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 8/2017. - 7tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Trung Đông - Bắc Phi sau mùa xuân ARAB và một số vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh Việt Nam / Nguyễn Hồng Quân; - H.: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 4/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách hiện đại hóa lực lượng hải quân của một số nước Đông Nam Á trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Thanh Minh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Từ biển đông tới quản lý xung đột của ASEAN / Hoàng Khắc Nam; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2017. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào / Thái Xuân Dũng; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 11tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính sách tăng cường năng lực an ninh biển của Philippines: thực trạng và giải pháp / Phạm Duy Thực; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 30tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Những chứng cứ phi học của Trung Quốc về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời cổ đại: Tiếp cận từ cơ sở địa chất và địa mạo / Trần Đức Thạnh; Phạm Huy Tiến; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2016. - 28tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Hợp tác quốc phòng của Việt Nam với một số nước trên thế giới: thực trạng và triển vọng / Hoàng Đình Nhàn; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2016. - 22tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xác định "vùng biển tranh chấp": cơ sở cho việc hợp tác khai thác chung tại Biển Đông / Nguyễn Đăng Thắng; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2016. - 26tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Tranh chấp trên biển Đông: thực trạng và triển vọng / G.M. Lokshin; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 12/2015. - 26tr. - Tập 4.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bàn về "cương lĩnh chiến lược an ninh quốc gia" của Trung Quốc / Chu Công Huy; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 3/2016. - 17tr. - Tập 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Trung Quốc bồi đắp, tôn tạo trái phép các cấu trúc địa lý trên biển Đông: đấu tranh của Việt Nam và phản ứng của cộng đồng quốc tế / Lê Quý Quỳnh; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 9/2015. - 28tr. - Tập 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Xây dựng lòng tin góp phần làm giảm căng thẳng ở khu vực biển Đông / Nguyễn Thanh Minh; // Nghiên cứu quốc tế. - H.: Học viện Ngoại giao, 6/2016. - 20tr. - Tập 2.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

An ninh biển trong quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc dưới triều Trần (1226-1400) / Nguyễn Thu Hiền; - H.: Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 8/2015. - 9tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của vấn đề an ninh phi truyền thống đối với khu vực Đông Nam Á / Nguyễn Trung Kiên; - H.: Viện Hàn Lâm KHXHVN. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 1/2014. - 5tr. - 0868-2739.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quản lý liên vùng trong chiến lược kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng / Nguyễn Hiền; // Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 34. - TP.HCM:Đại học sư phạm TP.HCM, 2014. - 6tr.

Bộ sưu tập số: Kỷ yếu - Hội thảo
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Quản lý cảng biển Việt Nam - nhìn từ góc độ quốc phòng / Phùng Mạnh Cường; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 06/2015. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo vệ chủ quyền của các nước nhỏ trong thế giới hiện nay / Đỗ Sơn Hải; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 7/2014. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Đi tìm giải pháp đột phá của ASEAN nằm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông / Nguyễn Hông Quân; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 7/2014. - 5tr - Chuyên d? co s?.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bảo đảm chủ quyền biển, đảo trước tình hình hiện nay / Vũ Thanh Ca; - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 7/2014. - 5tr - Chuyên d? co s?.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com