BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

The economics of education = Nghiên cứu kinh tế của chương trình giáo dục / Steve Bradley; Colin Green; .Elsevier, 2020. - 561tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tổng quan toàn diện và hiện tại về lĩnh vực giáo dục mà các nhà kinh tế, nhà nghiên cứu và sinh viên có thể tiếp cận rộng rãi. Các phương pháp tiếp cận thực nghiệm hiện tại trong đề xuất sinh thái của giáo dục (Schwerdt và Woessmann) và những hiểu biết quan trọng từ việc ứng dụng hành vi đến kinh tế học của giáo dục. Mối quan hệ của giáo dục đạt được với tăng trưởng kinh tế ...

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The case for climate capitalism: Economic solutions for a planet in crisis = Trường hợp của chủ nghĩa tư bản về khí hậu: Giải pháp kinh tế cho hành tinh đang gặp khủng hoảng / Tom Rand; .ECW Press, 2020. - 123tr..

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu. Liệu chủ nghĩa tư bản có phải là nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu? Làm thế nào thay thế nhiên liệu hóa thạch đủ nhanh để giảm thiểu rủi ro khí hậu nghiêm trọng …

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics in the time of COVID-19 = Kinh tế học trong thời COVID-19 / Richard Baldwin; Beatrice Weder di Mauro; .CEPR Press, 2020. - 284tr..

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các phân tích chính sách dựa trên nghiên cứu và bình luận về tính kinh tế của COVID-19 từ các nhà kinh tế hàng đầu. Các chủ đề sẽ bao gồm tất cả các cơ chế lây lan thông thường của quốc tế (thương mại, dòng vốn, thể chế tài chính, kỳ vọng, v.v.) cũng như tác động trong nước như quy mô, mức độ tồn tại và thành phần ngành của các hoạt động kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

A first course in mathematical economics = Khóa học đầu tiên về kinh tế toán học / Sunanda Roy; .Cambridge University Press, 2020. - 366tr..

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu một tập hợp các công cụ và kỹ thuật toán học cần thiết nhất cho sinh viên chuyên ngành kinh tế bậc đại học.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cities and climate change: Climate policy, economic resilience and urban sustainability = Thành phố và biến đổi khí hậu: Chính sách khí hậu, khả năng thích ứng kinh tế và tính bền vững của đô thị / Zaheer Allam; .PALGRAVE MACMILLAN, 2020. - 133tr..

Tóm tắt: Cuốn sách khám phá các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các thành phố và thảo luận tại sao các thành phố này lại chậm đạt được sức hút mặc dù đã nằm trong chương trình nghị sự quốc tế trong 30 năm qua. Đề xuất một mô hình kinh tế ngắn hạn thay thế có thể đẩy nhanh việc áp dụng cơ sở hạ tầng giảm thiểu biến đổi khí hậu và đô thị bền vững trong đô thị khu vực.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Môi trường
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

The making of national economic forecasts = Phương pháp dự báo kinh tế quốc gia / Lawrence Robert Klein; .Edward Elgar Pub, 2009. - 403tr..

Tóm tắt: Cuốn sách này chỉ ra cách thực hiện các dự báo kinh tế. Tập trung vào các dự báo ở nhiều nền kinh tế khác nhau bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Vào thời điểm kinh tế còn nhiều bất ổn, cuốn sách này đóng góp một phần quan trọng bằng cách chỉ ra cách thức công nghệ thông tin mới có thể được sử dụng để chuẩn bị các dự báo kinh tế quốc gia.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Forecasting: Principles and practice = Dự báo: Nguyên tắc và thực hành / Rob J. Hyndman; George Athanasopoulos; .Otexts, 2018. - 505tr..

Tóm tắt: Dự báo được yêu cầu trong nhiều tình huống. Bất kể hoàn cảnh hay thời gian liên quan, dự báo là một trợ giúp quan trọng trong việc lập kế hoạch hiệu quả. Cuốn sách này giới thiệu toàn diện về các phương pháp dự báo và trình bày đầy đủ thông tin về từng phương pháp để người đọc sử dụng chúng một cách hợp lý.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Studies on China's special economic zones 3 = Các nghiên cứu về các đặc khu kinh tế 3 của Trung Quốc / Yiming Yuan; .Springer, 2020. - 159tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một nghiên cứu có thẩm quyền về các Đặc khu Kinh tế (SEZ). Phạm vi của các bài báo sẽ bao gồm các lý thuyết, phương pháp và khám phá mới trong nghiên cứu SEZ, và đặc biệt cung cấp những thành tựu gần đây trong các Đặc khu kinh tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Economics and sustainability: Social-ecological perspectives = Kinh tế và bền vững: Quan điểm sinh thái - xã hội / Karl Bruckmeier; .PALGRAVE MACMILLAN, 2021. - 457tr..

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan các quan điểm kinh tế về tính bền vững. Nó tổng hợp các nghiên cứu kinh tế, sinh thái và liên ngành bền vững và bằng cách áp dụng một khuôn khổ kinh tế - xã hội và sinh thái tích hợp, chứng minh cách nghiên cứu này có thể được cải thiện và triển khai trong thực tế.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Income distribution dynamics of economic systems: An econophysical approach = Động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế: Phương pháp tiếp cận kinh tế học / Marcelo Byrro Ribeiro; .Cambridge University Press, 2020. - 335tr..

Tóm tắt: Cuốn sách sử dụng quan điểm kinh tế học để tập trung vào động lực phân phối thu nhập của các hệ thống kinh tế. Thảo luận về hai truyền thống nghiên cứu riêng biệt: cách tiếp cận vật lý thống kê và cách tiếp cận dựa trên các mô hình chu kỳ thương mại phi tuyến tính của động lực kinh tế vĩ mô.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 2) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Phân cấp quản lý trong quá trình chuyển đổi ở nước ta - lý luận và thực tiễn / Võ Kim Sơn; - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 2003. - 297tr. - T?p 0.

Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết và mô hình phân quyền. Mô tả bức tranh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam từ năm 1945 đến 2002. Nghiên cứu xác định các yêu cầu khách quan đòi hỏi phải đẩy mạnh phân quyền và các thách thức đặt ra đối với việc phân quyền ở nước ta. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân quyền quản lý hành chính nhà nước, phân quyền trong cung ứng dịch vụ công, trong quy hoạch phát triển KT-XH và trong quyết định về tiền lương

Bộ sưu tập số: Kết quả nghiên cứu khoa học
Chủ đề: Hành chính công
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011 (phần 1) - H.:Tổng cục Thống kê, 2014. - 326 tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr.. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr. - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chủ đề tư tưởng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 / Ngô Doãn Vịnh; Bùi Tất Thắng;Nguyễn Công Mỹ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 72tr.. - Đề tài nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt: Đề tài trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện chiến lược 2001-2010 và dự báo bối cảnh tương lai tìm ra chủ đề cho chiến lược đến 2020 và kiến nghị những trọng tâm của chiến lược

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Chiến lược phát triển
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Châu Phi - Trung Đông Những đặc điểm chủ yếu của tình hình an ninh chính trị Châu Phi năm 2011 và dự báo năm 2012 / Kiều Thanh Nga; - H.:Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 01/2012. - 8tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: An ninh quốc phòng
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Chính scsh thu hút và quản lý kiều hối ở Philippnes: thực trạng và một số vấn đề đặt ra / Nguyễn Tuấn Anh; - H.: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, 12/2017. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến lựa chọn hình thức mua lại / Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 2/2018. - 9tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2009 annual report: Japan fund for poverty reduction = Báo cáo thường niên 2009: Quỹ giảm nghèo của Nhật BảnNgân hàng Phát triển châu Á (ADB), 05/2010. - 122tr.

Tóm tắt: The report presents the background and rationale, implementation progress, and achievements of the Japan fund poverty reduction in 2009.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: An sinh xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học của định hướng phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005 / Nguyễn Bửu Quyền; Hà Xuân Từ; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2002. - 185tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: đánh giá khái quát những kết quả thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 , đánh giá việc thực hiện kế hoạch 5 năm 1996-200, thực trạng kimh tế - xã hội và một số kết luận ban đầu , cơ sở khoa học định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2001-2005

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Phát triển kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Để phát triển ngành nuôi và chế biến cá tra bền vững / Trần Trọng Triết; // Tạp chí Thương mại. - H.:Bộ Thương mại, 2011. - 3tr - 25.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế nông nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Doanh nghiệp Việt Nam 2015 – Những tác động từ sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp // Tài liệu tham khảo đặc biệt. - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 2015. - 80tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2014; phân tích những ảnh hưởng ban đầu của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 tới hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam 2015 và đưa ra một số khuyến nghị

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Cơ sở khoa học về việc hình thành các chế định pháp lý của pháp luật đầu tư và ứng dụng trong thực tiễn ở nước ta / Phạm Mạnh Dũng; Quách Ngọc Tuấn; - H.: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2009. - 122tr. - Đề tài khoa học cấp Bộ.

Tóm tắt: Phân tích các quy định của pháp luật đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của chúng đối với môi trường đầu tư, kinh doah ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị phương hướng, giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật để vừa nâng cao hiệu quản lý nhà nước vừa tạo ra môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch để thu hút đầu tư

Bộ sưu tập số: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: Luật Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2013 monitoring report of the EU sustainable development strategy = Báo cáo điều hành 2013 về chiến lược phát triển bền vững của Châu Âu - Eurostat:2013. - 292tr.

Bộ sưu tập số: Sách
Chủ đề: Tăng trưởng kinh tế
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Thương mại điện tử (nền kinh tế số) thách thức và cơ hội khi Việt Nam tham gia TPP - H.: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia, 12/2016. - 33tr..

Tóm tắt: Tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất và có hệ thống về các điều kiện, thách thức và cơ hội phát triển của Thương mại điện tử Việt Nam khi tham gia TPP, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra giải pháp hợp lý cho việc phát triển Thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ sưu tập số: Bản tin, chuyên đề NCIF
Chủ đề: Thương mại điện tử
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

"Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Khởi nghiệp ở sinh viên đại học: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam / Nguyễn Thu Thủy; - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 12/2013. - 3tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

Nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam / Nguyễn Ngọc Sơn; - H.: Viện Kinh tế Việt Nam, 3/2018. - 10tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Công nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

THÔNG BÁO

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com