BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM THÔNG TIN DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA

BÀI TRÍCH : 19640
                 

1) "Bẫy thu nhập trung bình": thực tiễn và hàm ý với Việt Nam / Nguyễn Đức Thành; Lê Kim Sa; // Tạp chí Cộng sản. - H.:Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 8/2014. - 5tr - 862.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

2) "Bức tranh" nợ xấu giai đoạn 2011-2013? / Hoàng Thùy Yến; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 12/2013. - 3tr - 12.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nợ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

3) "Bức tranh" kinh tế vĩ mô Việt Nam 2012 và dự báo năm 2013 / Nguyễn Đức Kiên; // Tạp chí Tài chính. - H.:Bộ Tài chính, 01/2013. - 4 tr - 01.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

4) "Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" của Mỹ: Vai trò và cách thức triển khai / Phạm Thị Thanh Bình; Vũ Nhật Quang; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2020. - 5tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Nghiên cứu kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

5) "Cơ hội vàng" phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ / Phạm Bình Minh; // Tạp chí Cộng sản. - H.: Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 3/2020. - 3tr..

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quan hệ quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

6) "Con đường tơ lụa trên biển": đâu là tham vọng của Trung Quốc / Nguyễn Nhâm; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 10/2014. - 5tr - 169.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

7) "Enhancing the value proposition of priority banking in India" A case study of Kotax Mahindra bank vis-à-vis six other banks of India = "Tăng cường tuyên bố giá trị cho các ngân hàng ưu tiên ở Ấn Độ: Nghiên cứu trường hợp của ngân hàng Mahindra và 6 ngân hàng khác tại Ấn Độ / Okesh Chhabra; Sachin Ghai; Amar Johri; Saurabhrawat; // Research Journal of Finance and Accounting. - Hoa Kỳ:IISTE, 2012. - 11tr - 2222-2847. - 3.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Ngân hàng
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

8) "Giấc mộng Trung Hoa" của Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu mới - quan điểm từ dư luận nước Nga / Đỗ Minh Cao; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 05/2014. - 15tr - 164.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

9) "Gỡ khó" cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Quách Thị Hà; // Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - H.:Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4/2013. - 3tr - 8.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Phát triển ngành
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

10) "Lộ trình dân chủ bảy bước" và quá trình dân chủ hóa ở Mianma / Đào Tuấn Thành; // Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 2013. - 14tr - 11.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

11) "Luật mềm" khái niệm và các dấu hiệu / Lê Văn Bính; // Tạp chí nhà nước và Pháp luật. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 09/2013. - 10tr - 9.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Pháp luật
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

12) "Nhóm lợi ích" và công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Phạm Thành Nam; // Tạp chí Quản lý nhà nước. - H.:Học viện Hành chính Quốc gia, 05/2013. - 6tr - 208.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

13) "Open for business?" The UK's future as an open economy = Tương lai của thị trường mở Anh quốc / Jonathan Portes; // National Institude of Economic and Social Research. - NASSCOM:03/2015. - 5tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thương mại
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

14) "Ràng buộc bán kèm" trong quan hệ nhượng quyền thương mại và kinh nghiệm lập pháp của EU / Vũ Đặng Hải Yến; Nguyễn Thị Tình; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 01/2014. - 7tr - 160.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quan hệ quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

15) "There was never really any question of anything else": Young Peoples Agency, Institutional Habitus and the Transition to Higher Education = Quan điểm cá nhân của những người trẻ, tâm thế tổ chức của trường học và việc lựa chọn ngành học ở cấp học cao hơn. / Emmer Smyth; Joanne Banks; // The Economic and Social Review. - Ireland:The Economic and Social Research Institute, 3/2012. - 30tr - 43.

Tóm tắt: Những ảnh hưởng đối với lựa chọn của những người trẻ. Tâm thế cá nhân, tâm thế tổ chức của trường học và ảnh hưởng đối với những lựa chọn của học sinh, sinh viên.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Xã hội
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

16) "Thư viện tham gia": thư viện của tương lai? / Nguyễn Cương Lĩnh; // Thông tin và Tư liệu. - H.:Cục Thông tin và Khoa học công nghệ quốc gia, 1/2013. - 11tr - 1.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Thông tin thư viện
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

17) "Thương vụ Alaska" trong quan hệ Mỹ - Nga những năm 60 của thế kỷ XIX / Lê Thành Nam; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 02/2014. - 7tr - 161.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quan hệ quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

18) "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" tác động sâu sắc đến tiến trình phát triển của Cách mạng thế giới / Nguyễn Đức Thắng; // Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. - H.:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 11/2014. - 3tr - 170.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chính trị
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Dublin Core       Marc21       Tải về

19) "We dont deal with courts: cooperation and alternative institutions shaping exporting relationships of small and medium sized enterprise in Ghana = Giải pháp hợp tác và hình thành các mối quan hệ kinh tế ở Ghana / Isaac Oduro Amoako; Fergus Lyon; // International Small Business Journal. - My:11/2015. - 23tr.

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Quan hệ quốc tế
Ngôn ngữ:

Dublin Core       Marc21       Tải về

20) (In)accuracy of a European political stock market: The influence of common value structures / Ben Jacobsen; Jan Potters; Arthur Schram; Frans van Winden; JoKrgen Wit; // Www.sciencedirect.com. - New York:Elsevier, 1998. - 26tr.

Tóm tắt: This paper presents the results of a political stock market in the Netherlands: PAM94. The exchange covered three consecutive elections allowing trade on five different markets. The predictions at PAM94 appear to be less accurate than those of previous ma

Bộ sưu tập số: Bài trích
Chủ đề: Chứng khoán
Ngôn ngữ: English

Dublin Core       Marc21       Tải về

Bản quyền Website thuộc Trung tâm Thông tin 
Giấy phép thiết lập số 137/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/9/2013.
Địa chỉ: 
Toà nhà cơ sở NCKH của Bộ KH&ĐT, Ngõ 7, Phố Tôn Thất Thuyết, Q.Cầu Giấy, Hà nội
Điện thoại: (04)37957477. Fax: (04)37957479
Email: bientap@gmail.com